thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Favorite TV Show: GLEE!!!!!!!! and American Idol
    Favorite Movie: Glee THE MOVIE!!!!! and 27 Dresses
    Favorite Musician: THE Glee CAST!!!!! Taylor nhanh, swift and Carrie Underwood!!!!!
    Favorite Book or Author: THE Glee BOOK!!!! and Every Soul a ngôi sao bởi Wendy Mass
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

zar_far11 đã đưa ý kiến …
and im going 2 người hâm mộ you. please give các điểm thưởng back ASAP! :) đã đăng hơn một năm qua
zar_far11 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
điểm thưởng 20 đã đăng hơn một năm qua
zar_far11 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
điểm thưởng 19 đã đăng hơn một năm qua