thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Favorite Musician: ♥♥♫ Michael Jackson ♫ ♥♥
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Thrillerx3 đã đưa ý kiến …
https://www.youtube.com/watch?v=d_juDGu1BQA

https://www.youtube.com/watch?v=pG0zBdqJhfM

https://www.youtube.com/watch?v=OFU0xuj_76E

https://www.youtube.com/watch?v=fPYFnjiyRHM đã đăng cách đây 7 ngày
Thrillerx3 đã bình luận…
link(凉凉) cách đây 2 ngày
Thrillerx3 đã đưa ý kiến …
yourchineseastrology.com/calendar/1969/1.htm đã đăng cách đây 3 tháng
Thrillerx3 đã bình luận…
shopee.com.my/Metal-Bob-Pin-Hair-Clip-Black-(56pcs)-i.57435356.2728976643 cách đây 3 tháng
Thrillerx3 đã bình luận…
link cách đây 2 tháng
Thrillerx3 đã bình luận…
link(Happy Acres-H5) cách đây 17 ngày
Thrillerx3 đã bình luận…
linklinklinklink(1加1等于3 (27-30) cách đây 10 ngày
Thrillerx3 đã đưa ý kiến …
www.youtube.com/watch?v=zMUucyGKVsU (guitar)

www.youtube.com/watch?v=htRCAMUy6Fc (lyrics) đã đăng cách đây 8 tháng
Thrillerx3 đã bình luận…
link(Endless Love-Lyrics) cách đây 5 tháng
Thrillerx3 đã bình luận…
www.youtube.com/watch?v=nJSIJaBsOWw&t=2s (三生三世十里桃花) 结局篇:“三生情缘” cách đây 23 ngày
Thrillerx3 đã bình luận…
www.youtube.com/watch?v=nmUlVd9Q_Ok (一生中最爱-谭咏麟) cách đây 23 ngày