Jacinta ♥ ♥ ♥ENGLAND ROX!♥ ♥ ♥

thành viên fanpop từ năm August 2010

  • Female, 115 years old
  • One of the many, If bạn talk to me, i'll talk back, if bạn give me a điểm thưởng hoặc send a message i'll send one back, Just cause i roll that way.
  • Favorite TV Show: TOO MANY!!!
    Favorite Movie: Người dơi & Harry Potter(all of them) Prom Night and Yes Many and so many thêm ...(Anything But Twilight)
    Favorite Musician: ♪♫I tình yêu âm nhạc ♫♪
    Favorite Book or Author: Harry Potter =)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BobGBob_Awesome trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Feelin' fine đã đăng hơn một năm qua
big smile
hermionicole trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
thank you! đã đăng hơn một năm qua
smile
hermionicole trao các điểm thưởng cho tôi về my images
ummmmm hi! I see bạn tình yêu HP too! đã đăng hơn một năm qua