Dio Brando

thành viên fanpop từ năm February 2017

  • Favorite Musician: My yêu thích sound is the sound of Jojo screaming in pain.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

x-Yumi-x3 đã đưa ý kiến …
YO. đã đăng hơn một năm qua
smile
JosepineJackson trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Thanks for add back :) đã đăng hơn một năm qua
The_Real_Dio đã bình luận…
K hơn một năm qua
cake
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Piles of dead women? How... er, interesting. xD

Anyways, thank bạn for commenting on my poll! It means a lot to me. ^__^ đã đăng hơn một năm qua
The_Real_Dio đã bình luận…
K hơn một năm qua
Karoii-chan đã bình luận…
Aaand thanks for the add. =) hơn một năm qua
The_Real_Dio đã bình luận…
K hơn một năm qua