tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

TheTimmeh đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
Who else had a good April fools ngày yesterday? I had a good one! One of the jokes I pulled was that I told my friend part if his mustache was missing! It was really funny. I pulled a lot of other jokes too. I tình yêu April fools day! đã đăng hơn một năm qua
TheTimmeh đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
How many of bạn guys watch Gravity Falls? It's the most amazing hiển thị on Disney Channel and if bạn aren't watching it, bạn need to start now! đã đăng hơn một năm qua
KataraLover đã bình luận…
Personally I hate that hiển thị hơn một năm qua
TheTimmeh đã bình luận…
why is that? hơn một năm qua
TheTimmeh đã bình luận…
the season finale of season one is what hooked me. before it was an igneous shoe, but after that everything was different. hơn một năm qua
TheTimmeh đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
Guys! Guys! Did bạn hear?! I came back to tell bạn all the great news! They announced Nữ hoàng băng giá 2!! No I'm not talking about Nữ hoàng băng giá Fever. They announced Nữ hoàng băng giá 2! Yippee! Hopefully they do a good job! đã đăng hơn một năm qua
Diazdiaz95 đã bình luận…
That's nice. Hopefully they'll hiển thị thêm of Anna and Elsa's relationship. hơn một năm qua
coolsinger198 đã bình luận…
Yep! hơn một năm qua
abcjkl đã bình luận…
oh that's a great news hơn một năm qua