thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 27 years old
  • Australia, mate
  • Favorite TV Show: The Mandalorian, Merlin, The Witcher, Would I Lie To You, Kath & Kim
    Favorite Movie: Lord of the Rings, ngôi sao Wars, The Princess Bride, Four Lions, Pirates of the Carribean
    Favorite Musician: The Amazing Devil, SOHN, Aurora, Stromae, Hans Zimmer, Hamilton cast, Omnia, Loreena McKennit, The Moon and the Nightspirit, Mehdi Saki
    Favorite Book or Author: Harry Potter, GoT, Robin Hobb (The Farseer Trilogy; Liveship Traders), The Book Thief, The Shadowmarch series, Ranger's Apprentice
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

HarryB_123 đã đưa ý kiến …
Favourite Aurora song? ^^ đã đăng hơn một năm qua
ThePrincesTale đã đưa ý kiến về thảo luận
Conservatives: "I tình yêu the free market"

Amazon, táo, apple and Google pulling support for Parler: We're about to do what's called a pro gamer move. đã đăng hơn một năm qua
jasamfan23 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
You’re welcome đã đăng hơn một năm qua