Molly

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 24 years old
  • Ireland
  • Favorite TV Show: The Sarah Jane Adventures/Doctor Who
    Favorite Movie: Harry Potter
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift and Simple Plan
    Favorite Book or Author: Harry Potter/Warrior cats/Seekers/A Series Of Unfortunate Events
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TheLoneWolf đã đưa ý kiến về Harry Potter vs Chạng vạng
"It's terribly flattering to be compared to her, but there's never going to be another J.K. Rowling; that's a phenomenon that's not gonna happen again."
- Stephenie Meyer

Even she admits it :)

đã đăng hơn một năm qua
ClaireVoyant đã bình luận…
(@v@)b hơn một năm qua
zanhar1 đã bình luận…
She earned my respect. hơn một năm qua
cassie-1-2-3 đã bình luận…
I'm not concerned about JKR's modesty. hơn một năm qua
hmmm
sebator trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I believe bạn know what hakuna matata means cause I don.t đã đăng hơn một năm qua
TheLoneWolf đã bình luận…
Have bạn seen the lion king? hơn một năm qua
PotterForever trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello! Thank bạn for the add :D đã đăng hơn một năm qua