thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Female
  • Ireland
  • Favorite TV Show: House
    Favorite Movie: Too many to danh sách
    Favorite Musician: Linkin Park
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

Huddyaddict12 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I tình yêu your biểu tượng :) đã đăng hơn một năm qua
HotStunner trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Welcome To fanpop '') Hope bạn Enjoy It Much tình yêu Leiaaa x đã đăng hơn một năm qua
HugeEgoSorry trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
for the great Paley event video bạn have được trao us! đã đăng hơn một năm qua