Teighlor Schalburg

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 25 years old
  • Clay City, United States of America
  • Favorite Musician: Jacob Guay
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1)

thông tin trên tường của tôi

papke123 đã đưa ý kiến …
xin chào Tey!!!!! Miss u so much!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
TheRealCB trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Heyy. Nm, you? đã đăng hơn một năm qua
smile
australia4e trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
thanks for the add!!!:) đã đăng hơn một năm qua
TeyChrisSchal đã bình luận…
welcome hơn một năm qua
australia4e đã bình luận…
:):) hơn một năm qua
TeyChrisSchal đã bình luận…
:) hơn một năm qua