Teresa Miranda

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Female, 31 years old
  • Portugal
  • Favorite TV Show: Emergency Room
    Favorite Movie: Pearl Harbor
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
Sweju trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Could u tham gia my club?
link
please........... đã đăng hơn một năm qua
big smile
Xufi4 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Bem, és a maior nos quizzes! =P Parabéns đã đăng hơn một năm qua
Teteee đã bình luận…
Obrigada :) hơn một năm qua
wink
Xufi4 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
olá! đã đăng hơn một năm qua