thành viên fanpop từ năm August 2012

  • Favorite TV Show: Nhật ký ma cà rồng
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

             

thông tin trên tường của tôi

TeamAnna đã đưa ý kiến về Malese Jow & Steven R. Mcqueen
I miss her sooo much in The Vampire Diaries :'( </3. đã đăng hơn một năm qua
TeamAnna đã đưa ý kiến về Malese Jow
I miss her soooo much in The Vampire Diaries :'( đã đăng hơn một năm qua
TeamAnna đã đưa ý kiến về Anna (The Vampire Diaries)
I miss Anna soooo much :'(
They bring her back in season 2/3 to kill her again ! </3 đã đăng hơn một năm qua