I ♥ Damon Salvatore Miss SL

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 27 years old
  • Frankfurt, Germany
  • Favorite TV Show: THE VD.The OC, OTH, GG....
    Favorite Movie: Twilight . Người vận chuyển 1.2 . The Covenant . Shopaholic . Bride Wars - Beste Feindinnen . Lọ lem Story . Raise Your Voice
    Favorite Musician: O.C.California . Scrubs . Gossip Girl . One cây đồi núi, hill . 90210 ...
    Favorite Book or Author: Twilight and Vampire Diaries Saga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

aepink05 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
stephsalvatore trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi. tình yêu your name, icons,motto how are you??? Please accept me I am cool đã đăng hơn một năm qua
Tay-L-Girl đã bình luận…
Thx ! but now i thêm a damon girl " hơn một năm qua
edward-lover456 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi, I tình yêu you'r pics! đã đăng hơn một năm qua