thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 28 years old
  • Favorite TV Show: Victorius
    Favorite Movie: The Harry Potter Trilogy / The Lord of the rings trilogy / Stardust
    Favorite Musician: Plan B
    Favorite Book or Author: Harry Potter trilogy / Lord of the rings trilogy / The tale of Jessica Sweetapple
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Talluvampire đã đưa ý kiến về howrse
i am Talluluh PM me if bạn want. Check out my forum, new competitions appear all the time for prizes like a swallow. đã đăng hơn một năm qua
misschick90210 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I didnt know there was a stardoll club thxs đã đăng hơn một năm qua
orkneymatrix trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
OK then - lol... đã đăng hơn một năm qua