Miles Prower

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Male, 32 years old
  • Düsseldorf, Germany
  • Favorite TV Show: Naruto
    Favorite Movie: Chiến tranh giữa các vì sao
    Favorite Book or Author: Halo
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Tails-Fan117 has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

Tails-Fan117 đã đưa ý kiến về Miles "Tails" Prower
Cosmo is dead. She's just a người hâm mộ character. she is not bởi Sega. đã đăng hơn một năm qua
emilytails715 đã bình luận…
Too bad. If Cosmo's still alive, I'm sure Tails would be happier than ever and most likely spend a huge portion of his time with her. hơn một năm qua
rileyferguson đã bình luận…
Cosmo is not a người hâm mộ character. She was in Sonic X. She is clearly bởi Sega hơn một năm qua
Tails_Doll123 đã bình luận…
@rileyferguson Not true. Sega didn't make Sonic X. I fogot the company but sega didn't make it hơn một năm qua
Tails-Fan117 đã đưa ý kiến về tails and cream
Tails and Cream sooo cute:) đã đăng hơn một năm qua