thành viên fanpop từ năm December 2015

  • Favorite TV Show: TWD
    Favorite Movie: World War Z
    Favorite Book or Author: TWD comics
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

cake
TWD_FreakShow đã đưa ý kiến về The Walking Dead Dixon Brothers
Happy B ngày Noman Reedus đã đăng hơn một năm qua
heart
TWD_FreakShow đã đưa ý kiến về Cancer Awareness
God bless us and hope we don't get it. Amen. đã đăng hơn một năm qua
TWD_FreakShow đã đưa ý kiến …
I'm watching TWDMarathon and now I remember why I hate Lori so much đã đăng hơn một năm qua