Kion

thành viên fanpop từ năm July 2008

  • 37 years old
  • Favorite Movie: Pulp Fiction, LA Confidential, Interview with a Vampire, 40 năm Old Virgin, Liar Liar, Walk the Line, Escape from New York & LA, Kill Bill Vol. 1 & 2
    Favorite Musician: Foo Fighters, Muse, Rolling Stones, Angels, Heart, The Who, Arctic Monkeys, Living End, Red Hot Chili Peppers, Coldplay, Kooks, Vines, Hives
    Favorite Book or Author: Mephisto Club, Jack and Jill, Bright Shiny Mornings, The Other Boleyn Girl, Blaze, Duma Key
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ThatDamnLlama trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
kakashi-sensei trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
thanks for adding back.. đã đăng hơn một năm qua
Pk2956 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments