thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female
  • Texas
  • Favorite TV Show: Dancing with the Stars, and Saturday Night Live
    Favorite Movie: All Harry Potters, all pirates of the Caribbean, and MANY others
    Favorite Musician: Too many to list...
    Favorite Book or Author: maximum ride series, vampire academy series, twilight series, and some others
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

TR4646 đã đưa ý kiến …
I hate parent trouble!! :(
ahh welll.... LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
skypirate trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for adding me! :) đã đăng hơn một năm qua
TR4646 đã bình luận…
no prob! ;P hơn một năm qua
LionaChoco trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for adding me. đã đăng hơn một năm qua
TR4646 đã bình luận…
thanks! and ur welcome!! :D hơn một năm qua