Chelsea Paskowski

thành viên fanpop từ năm August 2007

  • Female, 30 years old
  • Hoa Kỳ
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ktgirl266 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
heyy!! i was wondering if bạn wanted to tham gia my spot (link at bottom). bạn can add whatever bạn want to make it amazing!! thanks alot if bạn do :)
link đã đăng hơn một năm qua
TeddyBear trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Lov ur Kiefer questions!!!i Lov 24 sooo much& Kiefer is sooo sexy!!!..But so is McDreamy!!Lov the biểu tượng picture!!!:) đã đăng hơn một năm qua
jfreeman trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
awesome pick girl! bạn rock! đã đăng hơn một năm qua