Esper =3 What's yours?

thành viên fanpop từ năm January 2009

  • Female, 24 years old
  • ESPER LAND!!!, United States of America
  • Favorite TV Show: Total Drama Island/Action, Sonic X, The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Lucky Star, THE POWERPUFF GIRLS!!!
    Favorite Movie: Mulan and Mulan 2, and I don't think TDDDDDI can be considered a movie...oh well..
    Favorite Musician: Aya Hirano, Miley Cyrus/Hannah Montana, 2 songs bởi the Jonas Bros., whoever sings the 300+ songs on my iPod nano
    Favorite Book or Author: TDIlover226, GwenxTrent, Izzyroxmysox
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

CuteLexySonic1 đã đưa ý kiến …
xin chào who wants to tham gia my club it's called Soniclicous hoặc soniclover hoặc winx đã đăng hơn một năm qua
big smile
doodllecake trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào how are u?:) đã đăng hơn một năm qua
creativegirl31 đã đưa ý kiến …
HEY! WAZ UP? Gosh..I haven't been here in such a LONG time! XD đã đăng hơn một năm qua
TDIfangirl đã bình luận…
I KNOW! I've missed you! hơn một năm qua
creativegirl31 đã bình luận…
I've missed bạn too! My last ngày of school is tommorrow! X3 hơn một năm qua