Thomas Jimenez

thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Male, 21 years old
  • Favorite TV Show: Total Drama
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

TDHost56 đã đưa ý kiến …
Welcome! đã đăng hơn một năm qua