Annabelle Mcroyer

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • 25 years old
  • London, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Lots of it so i confused
    Favorite Movie: The Smurfs
    Favorite Musician: alan haughton
    Favorite Book or Author: smurf comicbook
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Szewei123 has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

big smile
girsmurf22 đã đưa ý kiến …
OMG im crazy about the smurfs did u know there making a smurfs 2???????? like a seconed movie cant wait 4 ot 2 come out!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Smurfgirl đã đưa ý kiến …
Your so smurftastic đã đăng hơn một năm qua
big smile
caandy1997 đã đưa ý kiến …
Now bạn got 32 các điểm thưởng :) great đã đăng hơn một năm qua