tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Sweeneylover13 đã đưa ý kiến về Elijah
Elijah is coming back tiếp theo week! Buckle up! :D đã đăng hơn một năm qua
lilyZ đã bình luận…
Oh, really? hơn một năm qua
Slayerfest93 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank you. :) Yes, Elijah and Elena forever. ♥
I tình yêu your biểu tượng too. Elijah is one of my favourite characters. đã đăng hơn một năm qua
big smile
Sweeneylover13 đã đưa ý kiến về Elijah and Elena
Got to tình yêu the new spot look!!! Amazing! đã đăng hơn một năm qua
Slayerfest93 đã bình luận…
I wish the biểu tượng was from S3 though, but I still tình yêu it! hơn một năm qua
Sweeneylover13 đã bình luận…
True! But since it is them, it remains epic! <3 hơn một năm qua
KarinaCullen đã bình luận…
Agreed... STunning! hơn một năm qua