SuntrislovingChrisBrown Dillard

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Female
  • Chicago, Illinois
  • Favorite TV Show: 90210;Jersey Shore;Keeping up with Kardashia,ToyaBoondocks;Pretty Little lairs;Everybody hates chris;The Game,
    Favorite Movie: The Twilight Saga,The five heartbeats,
    Favorite Musician: Justin Bieber,Drake,Lil Wayne,Nicki Minaj,Gucci,Tyga,Ciara,Mindless Behaivor,Chris Brown,Trey Songz,,Diamond,Cali Swag District,Diggy
    Favorite Book or Author: Aww>!!!!!!!!!!!!!!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

usuitakumi77 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thnx 4 d add.Can u tham gia my club link đã đăng hơn một năm qua
Suntris đã bình luận…
u welcome and yea and go tham gia mines hơn một năm qua
heart
Monsterka trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Hi! Thnx 4 add đã đăng hơn một năm qua
Suntris đã bình luận…
u welcome hơn một năm qua
wink
milkie trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thank bạn for adding me. đã đăng hơn một năm qua
Suntris đã bình luận…
your welcome hơn một năm qua