Stevey

thành viên fanpop từ năm September 2008

  • Male, 31 years old
  • Sydney, NSW
  • Favorite Movie: The Three Musketeers,Pirates of the Caribbean, Lord of the Rings, Narnia, What a girl wants. Favourite TV Series': Stargate, NCIS, Dr Who
    Favorite Book or Author: Narnia, Redwall, The Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sololo148 đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua
Stevey711 đã đưa ý kiến về Doctor Who
Bow ties are cool đã đăng hơn một năm qua
Elistia đã bình luận…
100% agree! hơn một năm qua
devilishtease đã bình luận…
yes they are! hơn một năm qua
DrJohnHWatson đã bình luận…
I forgot stetsons. hơn một năm qua
laugh
Stevey711 đã đưa ý kiến về Lucy Pevensie
Great to see that this club has grown, and is going well since I was last on here :) đã đăng hơn một năm qua
RassenRassen đã bình luận…
Please, Somebody knows if exist an oficial những người hâm mộ club? hơn một năm qua