ngọc lục bảo

thành viên fanpop từ năm June 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

101musastella trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
bạn on, Emi??? Should I unblock bạn @ TGAMA??? đã đăng hơn một năm qua
laugh
NelliForever đã đưa ý kiến …
xin chào Scarlet! It's me Crystal!! how have bạn been? đã đăng hơn một năm qua
InternetAddict trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
It's me stellamusa from wikia. Anyways, the bài viết "The Gems: Season 1, Episode 1" is fake. My cousin made a fake article! Ugh! đã đăng hơn một năm qua