tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
totaldramafan4 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hi đã đăng hơn một năm qua
StarryStar345 đã đưa ý kiến về Epic Rap Battles of History
EPIC RAP BATTLES OF HISTORYYY
YOU

VS

CHUCK NORRISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

BEGIN! đã đăng hơn một năm qua
StarryStar345 đã đưa ý kiến về The Simpsons Vs Family Guy
I remember when I used to watch Family Guy :D but then I saw Ted and Seth Macf**kface insulted my fave singer... Then i thought F**k bạn Family Guy. And that is my khẩu hiệu to this day. đã đăng hơn một năm qua
mrmacaw đã bình luận…
Who is your yêu thích "Ted" singer, I'll tell them so they can insult bạn too. Liten up hoặc your người hâm mộ go "POP" -mrmacaw- hơn một năm qua
KattyOst đã bình luận…
Yeah, i hate Family guy! I tình yêu the Simpsons hơn một năm qua
Mamii_Kitty112 đã bình luận…
Katty dumm TYPOSS! hơn một năm qua