thành viên fanpop từ năm November 2010

  • Female, 30 years old
  • Favorite TV Show: Friends, the Office, Big Bang Theory, Supernatural, 30 Rock, Ghost Whisperer, Glee, Dexter, Degrassi, and thêm
    Favorite Movie: the Breakfast Club, the Notebook, Titanic, Little Miss Sunshine, Edward Scissorhands, Juno, Moulin Rouge, Sixth Sense, Mean Girls, Donnie Darko & thêm
    Favorite Musician: ...Waaaay too many to name.
    Favorite Book or Author: All of Harry Potter, Twilight/New Moon/Eclipse, Shiver/Linger, Vampire Diaries. Jane Austen, Sarah Dessen, Stephen King, Dean Koontz. & thêm
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

jasonpenguin trao các điểm thưởng cho tôi về my links
for joining round 2 of my contest đã đăng hơn một năm qua
jasonpenguin trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
#3 đã đăng hơn một năm qua
jasonpenguin trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
#2 đã đăng hơn một năm qua