Eizabella the tiger

thành viên fanpop từ năm May 2011

  • Female, 26 years old
  • Favorite TV Show: sonic x school rumble zoey 101
    Favorite Movie: Nhím Sonic
    Favorite Musician: Katy perry kesha màu hồng, hồng
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

angry
Angelheart2011 đã đưa ý kiến …
chó cái, bitch WTF IS WRONG WITH YOU?! đã đăng hơn một năm qua
Eizabella_Tiger đã bình luận…
She dnt use this aconet yay im using it x3 hơn một năm qua
StarAngle16 đã đưa ý kiến về Angelica de la rosa (Life)
the reason why i use u cause ur ugly and i hate ugly people and i stold ur money cuz i want 2 so dont EVER come 2 my house again and i will NEVER go 2 ur house again bye ugly đã đăng hơn một năm qua
Eizabella_Tiger đã bình luận…
:'( u hurt my feelings hơn một năm qua
dejhanec đã bình luận…
wat u đã đưa ý kiến eizabella_tiger hơn một năm qua
dejhanec đã bình luận…
ngôi sao Angel wdstuff hơn một năm qua
Angelheart2011 đã đưa ý kiến …
O_O How did that pic get on my wall?! đã đăng hơn một năm qua