Official account of Selenium

thành viên fanpop từ năm September 2010

  • Sacramento, United States of America
  • Favorite TV Show: 30Rock/The Office/Modern Family/Mythbusters/Saturday Night Live
    Favorite Movie: Harry Potter/Pirates of the Caribbean/Haunted Mansion/Napoleon Dynamite/Sweeney Todd/Spiderman/Idlewild
    Favorite Musician: Krewella/Document One/Zomboy/Swedish House Mafia/Dada Life/Owl Vision/Nero/Zeds Dead/ Gorillaz/ Lady Gaga
    Favorite Book or Author: Memoirs of a Geish/Harry Potter/Pet Sematary/Rise of the Ogre
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

talete đã đưa ý kiến …
if bạn like spiderman go on toyheroeschannel đã đăng hơn một năm qua
CokeBoy97 đã đưa ý kiến …
bạn like edm too?!! XD I'm an edm người hâm mộ too btw!! đã đăng hơn một năm qua
CokeBoy97 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
bạn listen to Coone?! đã đăng hơn một năm qua
CokeBoy97 đã bình luận…
I listen to Wiwek and chim giẻ cùi, jay Cosmic! :D hơn một năm qua