thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female, 126 years old
  • Australia
  • Favorite TV Show: The Simpsons, Big Bang Theory, Futurama, Friends, Daria, ATLA, HIMYM
    Favorite Movie: School of Rock, The Dark Knight, Bender's Big Score, The Fifth Element, Good Will Hunting, The Hicthhicker's Guide to the Galaxy, MIB
    Favorite Musician: The Beatles, Deep Purple, màu hồng, hồng Floyd, Nivirana, Green Day, Silver Chair, The Killers
    Favorite Book or Author: Harry Potter and the Prisoner of Askaban, The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The Catcher in the Rye, To Kill a Mocking Bird, TFiOS
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
3xZ trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hey! Cool I also tình yêu The Dark Knight and LOTR!!!
And your biểu tượng is really epic! I tình yêu her <3 đã đăng hơn một năm qua
sydni2001 đã đưa ý kiến …
You're 115 years old?!?! typo? đã đăng hơn một năm qua
SpeedyGonzalez đã bình luận…
No, just humour hơn một năm qua
smile
cunha27 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Thanks for the add :-) đã đăng hơn một năm qua
SpeedyGonzalez đã bình luận…
You're welcome :) hơn một năm qua