Miharu Akimoto

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 27 years old
  • Oklahoma City, Oklahoma
  • Favorite TV Show: Hetalia (APH and World Series), cá voi Wars, Naruto, Lie To Me, Jack5ons: A Family Dynasty, Spongebob
    Favorite Movie: Hetalia: Paint It White, Freedom Writers, This Is It, Captain Eo, Moonwalker, The Cove, The Jacksons:An American Dream, Michael Jackson's Vision
    Favorite Musician: Michael Jackson, Apocalyptica, Miles Davis, Lecrae
    Favorite Book or Author: Yotsuba&!, Moonwalk, Leaving Atlanta, Shooter, Monster, Walter Dean Myers, Tayari Jones
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Prussiasheart đã đưa ý kiến …
Hello! đã đăng hơn một năm qua
Spazola77 đã đưa ý kiến về Hetalia: Prussia
I don't know how many of bạn noticed, but...
Prussia and Awesome have the same number of letters. Nuff said. đã đăng hơn một năm qua
Spazola77 đã đưa ý kiến …
Omg, so totally in tình yêu with Hetalia right now. Can't say my fave country just yet, but soon! đã đăng hơn một năm qua
AlyssAybss đã bình luận…
I tình yêu America >.< hơn một năm qua