thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Male
  • Favorite TV Show: Ben 10/Smallville/Doctor Who/Star Trek/Star Wars
    Favorite Movie: Disney/Horror/Comedy/Family/Action/More
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

tình yêu Rosella!

Hope it will be followed bởi some sequels! đã đăng hơn một năm qua