thành viên fanpop từ năm April 2015

  • Female, 18 years old
  • Favorite TV Show: uhhhhh
    Favorite Movie: ummmm
    Favorite Musician: Whoever writes those Naruto theme songs....they're amazing!!!
    Favorite Book or Author: It changes... like a lot
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sunny
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello, it's been so long. How's everything? đã đăng cách đây 11 tháng
Soranaru đã bình luận…
Omg hi!!! It has been really long! cách đây 11 tháng
Karoii-chan đã bình luận…
Yeah, it really has! Sorry about that xD cách đây 11 tháng
Soranaru đã bình luận…
Whaaat, no way, it's not your fault lol. I haven't exactly been the most active person on here ^^" cách đây 11 tháng
cloudy
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my images
xin chào there ~ How are bạn doing today, Soranaru? đã đăng hơn một năm qua
Soranaru đã bình luận…
Great! How about you? hơn một năm qua
Karoii-chan đã bình luận…
I'm good, bởi God's grace. Thanks. ^__^ hơn một năm qua
Karoii-chan trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
It's all right if bạn didn't use those suggestions. I'm happy enough knowing bạn found them funny. xD đã đăng hơn một năm qua
Soranaru đã bình luận…
\(*^*)/ hơn một năm qua
Karoii-chan đã bình luận…
>__0 hơn một năm qua