con quạ Vampre

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
IshidaSado trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn Really Showed Them In The Roxas phiếu bầu "Is Roxas Gay" Loved Your Answer ^^ đã đăng hơn một năm qua
laugh
maddysage đã đưa ý kiến …
xin chào im sonashadow fan. i dont draw them, my mom would say omfg but i like them đã đăng hơn một năm qua
amy_hedgehog đã đưa ý kiến …
is it so that bạn know EVERYTHING about sonic stuff??? đã đăng hơn một năm qua