Princess Viviana the hedgehog/Werehog My Nickname: Vivi

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 25 years old
  • Mobuis (Sonic the hedghog's world/Planet, thats where im a Princess and where i live), United States of America
  • Favorite TV Show: So many to list.
    Favorite Movie: So many to list.
    Favorite Musician: So many to list.
    Favorite Book or Author: I don't really like to read but, I like comic books.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hettycool trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
hi plz tham gia my twilight cast and character spot here is the link= link :D đã đăng hơn một năm qua
Princess_Vivi đã bình luận…
Sure! :) hơn một năm qua
smile
kenley đã đưa ý kiến …
what up đã đăng hơn một năm qua
wink
Bloomsakura trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi! Can I be your friend??? ^ ^ đã đăng hơn một năm qua