Sophia.

thành viên fanpop từ năm December 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 13 clubs Dedicated (13) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4) Fanatic in 2 clubs Fanatic (2)

thông tin trên tường của tôi

Laisalves8 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I created a club.Join if bạn like it.
Here's the link:link đã đăng hơn một năm qua
BONES45 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
xin chào how r u? can u plz read my các bài viết and comment, here's the links:
number#1:
link

number#2:
link

number#3:
link đã đăng hơn một năm qua
azn_kiddo trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Merry Christmas! ツ đã đăng hơn một năm qua