thành viên fanpop từ năm August 2011

  • Male
  • Conroe,Tx
  • Favorite TV Show: SpongeBob SquarePants
    Favorite Movie: Holiday In The Sun
    Favorite Musician: Hilary Duff
    Favorite Book or Author: Bridge To terabithia
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

missyapril1 đã đưa ý kiến …
Omg u like btr too.I tình yêu carlos.you đã đăng hơn một năm qua
heart
Claudiettina99 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Socool2678....you too will like btr?? I tình yêu them even bạn can not find that ...
Kendall is beautiful and very funny?
Carlos also very adorable and beautiful??
Logan: beautiful with a fantastic voice and a dazzling smile??
James: Great to be with fear??
Kiss Kiss Claudiettina99(babyBTR) đã đăng hơn một năm qua
demi--the--best trao các điểm thưởng cho tôi về my images
For participating in A năm Without Rain Fanmade Single Covers Contest đã đăng hơn một năm qua