thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Male, 22 years old
  • Minnesota
  • Favorite TV Show: American Dad!
    Favorite Musician: Feed Me; St.Vincent
    Favorite Book or Author: Far From Normal
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
DanDan211985 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Your mindcraft chicken is cool! đã đăng hơn một năm qua
Snowyowl1028 đã bình luận…
Thanks, it was my main pic for a little while. hơn một năm qua
Snowyowl1028 đã đưa ý kiến về Swimming
I only like casual swimming so should I tham gia this club??? đã đăng hơn một năm qua
_Aarya_ đã bình luận…
...mmmm....as u wish! hơn một năm qua
sad
Snowyowl1028 đã đưa ý kiến về Nintendo DS
It's 2015 and I still tình yêu my out dated DSIXL and always will! It is so sad how they have really gone out of style. Even the 3ds has. đã đăng hơn một năm qua