thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Favorite TV Show: Smurfs
    Favorite Movie: The Smurfs movie
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift
    Favorite Book or Author: Peyo (also known as Pierre Clifford) who created the Smurfs
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
harleenquinzel5 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hI! CAN bạn người hâm mộ ME!? I tình yêu Smurfs too! Please! U rock! đã đăng hơn một năm qua
smile
Smurfgirl đã đưa ý kiến về Family Guy
I tình yêu family guy Stewie is my yêu thích character. đã đăng hơn một năm qua
Szewei123 đã đưa ý kiến …
U know wat, i've just watched Taylor nhanh, swift full-time buổi hòa nhạc đã đăng hơn một năm qua