Shelby Thompson

thành viên fanpop từ năm September 2016

  • Female
  • Favorite TV Show: SU, P&F AND TOH!!!!~ I tình yêu Sardonyx, Luz, and Carl so much!!!! Sardonyx and Carl are bae-
    Favorite Movie: Wizard Of Oz, Howl's, Robots, Labrynth, Toy Story, hoặc Alice In Wonderland :3
    Favorite Musician: None. I like alot of them!
    Favorite Book or Author: ???
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

whatsupbugs trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi. đã đăng hơn một năm qua
SmolKitten đã bình luận…
Hello!! hơn một năm qua
SmolKitten đã đưa ý kiến về Robots (2005)
OMG THIS MOVIE!!! Omg, my past account ((APHFINLAND)) was here SEDRFTGYH-
But anyway, Piper is amazing and I enjoy watching the robot dance thing on the DVD! đã đăng hơn một năm qua
SmolKitten đã bình luận…
Piper has to be my fav one, yet it seems like nobody likes her LOL!!! hơn một năm qua
melodybryant đã bình luận…
i like her she is so funny! hơn một năm qua
SmolKitten đã bình luận…
YAS!!!!!! Though, my fav BG character still has to be the red wind up box robot thing... Idek it's name..? LOL- hơn một năm qua
melodybryant trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
hi! đã đăng hơn một năm qua
SmolKitten đã bình luận…
Hi!!! ^^ hơn một năm qua