Skφlεŋ - Obsessed Ziggy Stardust Fan!!!!!!!!!! ♥ & ♫ 4 U 2 B :)

thành viên fanpop từ năm November 2011

  • Female, 119 years old
  • Some far far away planet, in another galacy, many lightyears from here
  • Favorite TV Show: ★True Blood ★ Tales From The Crypt
    Favorite Movie: ★Ziggy Stardust and the Spiders From Mars The Motion Picture ★ The Hunger ★ The Green Mile ★ The Shawshank Redemption ★ Let Me In
    Favorite Musician: David Bowie ♥ ♥ ♥
    Favorite Book or Author: anything bởi STEPHEN KING
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
blazeandarose trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Tere! :) đã đăng hơn một năm qua
crying
coriann trao các điểm thưởng cho tôi về my links
i miss bạn đã đăng hơn một năm qua
sad
coriann trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Skylen, what happened to you? :( đã đăng hơn một năm qua