Angie Your mom :D

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 27 years old
  • Sesame Street, United States of America
  • Favorite TV Show: PoM :D
    Favorite Movie: Toy Story 3 <3
    Favorite Musician: ... Dunno o_O
    Favorite Book or Author: GoG: The Capture
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

madam_vira trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
here is the other one just like i said! đã đăng hơn một năm qua
SkipperXLisa đã bình luận…
Awww, thanks! :3 hơn một năm qua
madam_vira trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
i want to give bạn two! one for the the con rái cá, rái cá woman bài viết and for your awesome comments! so i shall give bạn two bởi giving bạn another one after this bình luận đã đăng hơn một năm qua
SkipperXLisa đã bình luận…
Thanks Virakins. :D <33 xD I would give bạn các điểm thưởng if I knew how to. x3 hơn một năm qua
madam_vira đã đưa ý kiến …
HIIIIII ANGIE!!!! đã đăng hơn một năm qua
SkipperXLisa đã bình luận…
VIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA<333333/GLOMP ATTACK ILYILYILYILYILY<33333333 hơn một năm qua
madam_vira đã bình luận…
bored as heck and raging at skilene, bạn know the usual hơn một năm qua
SkipperXLisa đã bình luận…
I will TOTALLY rage with you. xD DOWN with Skilene! UP with Marlice and Skisa! :D hơn một năm qua