Shadey D. Grey

thành viên fanpop từ năm February 2013

  • Female
  • Mobius
  • Favorite TV Show: Merlin, Sonic X, Black Butler, Soul Eater, stuff...
    Favorite Movie: None...
    Favorite Musician: Basshunter, Crush 40, 3Oh!3, Breath Carolina, Two Steps From Hell, ect.
    Favorite Book or Author: What? I write...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

DJ-Eyeless-Jack đã đưa ý kiến …
A ngôi sao has 5 ends.
A square has 4 ends.
A tam giác has 3 ends
A line has 2 ends.
But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥............................ ..........
.Send this to all your best Những người bạn including me , if ...............I am one!
if bạn get 5 back , bạn are a good friend
If bạn get 10 , bạn are popular.
If bạn get 15 back, damn I'm jealous đã đăng hơn một năm qua
Eyeless-Jack đã đưa ý kiến …
Lil? bạn đã đưa ý kiến this was right... right? đã đăng hơn một năm qua
liza12354 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hello đã đăng hơn một năm qua
Sir_Shalott đã bình luận…
hello hơn một năm qua