SIPAL

thành viên fanpop từ năm March 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
ika123 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Where are we actually?
Miss you... đã đăng hơn một năm qua
blush
sini12 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Miss ya too,when we'll talk,sis? D:
sorry for not being in contact ,but i still tình yêu bạn same <33 đã đăng hơn một năm qua
smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Any chance I can get bạn to vote and leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận in my poll, so it would really mean a lot to me if bạn did and it won't take long. Thank bạn again :) đã đăng hơn một năm qua