Sinead

thành viên fanpop từ năm March 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

october_song trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
xin chào darling
I just go at the Colin's club and I saw that bạn liked 'In bruges'
I'm so glad that I finally met somebody in here that saw the movie :D
link
cause I made a club and until now I'm the only in there :D
so,if u want u can came too ^^
I would be very happy
thanks bạn đã đăng hơn một năm qua
LeggoMyGreggo trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
We were born the same ngày 21 of August!!!: ) đã đăng hơn một năm qua
blubberlove trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Sor the link from the first chapter of beaking dawn, its so awsome, I cant wait!!!!!! đã đăng hơn một năm qua