Saidah Wilson

thành viên fanpop từ năm December 2009

  • Female, 28 years old
  • Pheonix, Arizona
  • Favorite TV Show: Glee, SNL
    Favorite Movie: Trăng non
    Favorite Musician: My Dad
    Favorite Book or Author: To Kill A Mockingbird
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

Singer7 đã đưa ý kiến về Andy Samberg
Did u guys know that Andy is on the cover of Wired magazine? I just had to get it! đã đăng hơn một năm qua
Singer7 đã đưa ý kiến về The Lonely Island
Dude!! I have their NEW CD!!! TOTALLY LEGIT!!! :-) đã đăng hơn một năm qua
BritAshPos đã bình luận…
Isn't it awesome!?!? I'm getting it in a week! YAY!!! hơn một năm qua
Singer7-7 đã bình luận…
Heck yeah it is!!!! Cool Beans!!! :-) hơn một năm qua
Singer7 đã đưa ý kiến về Andy Samberg
xin chào everyone!!!
Just last Tuesday, I purchased The Lonely Island's Album "Turtleneck and Chain"!!! I got it on Friday!!! It is friggin legit!! What do bạn guys think about the CD?! đã đăng hơn một năm qua