Silvia Renzulli

thành viên fanpop từ năm May 2012

  • Female, 26 years old
  • Italy, Italy
  • Favorite TV Show: Glee
    Favorite Musician: Samuel Larsen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Silvia11 đã đưa ý kiến …
Gonna add some new video because I dont add them it's been a long time. đã đăng hơn một năm qua
Silvia11 đã đưa ý kiến về Samuel Larsen
Samuel please never change. I tình yêu your voice and the way bạn are... the way bạn smile and you're a really good actor. <3
Larsen for life! đã đăng hơn một năm qua
fetchgirl2366 đã bình luận…
God, please, Samuel. Never change for anybody, not even us! We tình yêu bạn just the way bạn are! :) hơn một năm qua
Silvia11 đã đưa ý kiến …
Waking up and listen to Sugar bởi the amazin Sam larsen. This ngày is gonna be good. tình yêu bạn Sam!! <3 đã đăng hơn một năm qua