Sideswipe

thành viên fanpop từ năm February 2016

  • 43 years old
  • Iacon, Autobot City
  • Favorite TV Show: Người vận chuyển Generation 1
    Favorite Movie: Người vận chuyển
    Favorite Musician: Strongarm when she is yelling at me!
    Favorite Book or Author: Romance novels
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

nightchanges đã đưa ý kiến …
xin chào đã đăng hơn một năm qua
Sideswipesgirl đã đưa ý kiến …
Sorry everyone I was busy all week again đã đăng hơn một năm qua
Sideswipesgirl đã đưa ý kiến về Taylor nhanh, swift
Good color on u đã đăng hơn một năm qua