tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Shukuya đã đưa ý kiến …
Man no ones here! đã đăng cách đây một tháng 1
Shukuya đã bình luận…
Keisuke urahara cách đây một tháng 1
Shukuya đã bình luận…
Jet black cách đây một tháng 1
smile
Elinafairy trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Yo Shuku!! 😁😁
I'm doing good (except in finishing my assignments) I feel so lazy whenever there a tons of work to do....I'm so gonna get a scolding from my teacher 😂 Watched any anime lately? I watched Jujutsu Kaisen about 2 tháng cách đây (😭😭😭 need a vacation to watch all the shows and anime I missed) Wbu? Everything's ok there? đã đăng cách đây 6 tháng
heart
Elinafairy trao các điểm thưởng cho tôi về my images
⚪️💜🤍🟣🤍⚪️💜🤍🟣🤍⚪️💜🤍🟣
💜A special điểm thưởng for a special friend who🤍
⚪️holds a special place in my heart♡🤍🟣
💜🤍🟣🤍⚪️💜🤍🟣🤍⚪️💜🤍🟣🤍 đã đăng cách đây 6 tháng