Sheila Diamond

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 30 years old
  • Bremen, Germany
  • Favorite TV Show: The penguins of madagascar, The big bang theory, How I met your mother, Scrubs
    Favorite Movie: Madagascar, Pirates of the caribbean, Kiss and Kill, Lion King, The Tourist
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

AngelBunny432 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
here is a điểm thưởng for bạn mom :3 đã đăng hơn một năm qua
Sheila-Daimond đã bình luận…
Oh hehe Thank bạn :) hơn một năm qua
AngelBunny432 đã bình luận…
welcome =3 hơn một năm qua
Sheila-Daimond đã bình luận…
:) hơn một năm qua
smile
_DrBlowhole_ trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Cute biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
Sheila-Daimond đã bình luận…
Thank you. :) hơn một năm qua
Sheila-Daimond đã bình luận…
I see it... hơn một năm qua
_DrBlowhole_ đã bình luận…
So can we chat? :) hơn một năm qua
smile
_DrBlowhole_ trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello. Long time no see đã đăng hơn một năm qua
Sheila-Daimond đã bình luận…
That's true hơn một năm qua